M E D I Y O G A  

BØLGE YOGA tilbyr MediYoga. MediYoga, medisinsk Yoga er en terapeutisk yogaform som har oppnådd gode resultater ved å knytte sammen gamle holistiske verktøy med skolemedisin. Medisinsk yoga eller MediYoga er utviklet i Sverige i samarbeid med helsevesenet.

 

En MediYoga instruktør har grunnleggende medisinsk kompetanse og forstår yogaens effekt ut fra et skolemedisinsk perspektiv. Svensk forskning bekrefter MediYogaens virkningsfulle og helsefremmende effekt. (https://mediyoga.se/wp-content/uploads/ninja-forms/7/medical-yoga-for-patients-with-stress-related-symptoms.pdf).

Hvem passer MediYoga for?

MediYoga passer for alle! Den rolige yogaen er tilpasset de fleste fysiske og psykiske helse-utfordringer. Enten du ønsker pusterom fra en hektisk hverdag, opplever stressrelaterte plager eller andre helseutfordringer, er medisinsk yoga noe for deg! Alle øvelsene utføres med utgangspunkt i den enkeltes kapasitet. Dette gjør at også svært utmattede og kronisk syke personer kan delta i samråd med sin lege. Øvelsene utføres på matte eller stol. 

 

Medisinsk Yoga kan hjelpe kroppen til  å styrke nervesystemet. Musklene blir smidigere, stressnivået senkes, hjernehalvdelene balanseres, og mange opplever bedret søvn. Pusten er det elementære i Medisinsk Yoga. Ved hjelp av pusten skaper vi balanse å alle plan; både fysisk, mentalt og emosjonelt. 

Forskning 

MediYoga viser seg å være en virkningsfull supplerende metode innen terapi og rehabilitering. Behandlingsmetoden blir i dag inkludert på flere Norske sykehus, og andre institusjoner. Det har blitt publiserte studier på: stressrelaterte sykdommer, høyt blodtrykk, hjerterehabilitering, hjerteflimmer, og kroniske ryggsmerter. 

 

Hvis du er helt frisk kan MediYoga hjelpe deg til større bevissthet, stabilitet, og ro.

Les forskning på MediYoga.